+421 907 746 845

info@geodesign.sk

Novinky

Prelomové rozhodnutie Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže

Úrad zakázal bezdôvodnú diskrimináciu systémov bez tesniacich prahov.(celá správa)

Brnte sa efektvne
Ako to funguje?
NavigáciaseparatorÚvodná stránkaseparator AQUA BARRIERseparator Ako to funguje?

 

 

AQUA BARIÉRY™ majú jednoduchú a robustnú stavbu, ktorej základom sú vzpery v tvare „A“ vyrobené z galvanizovanej švédskej ocele. Horizontálnymi konektormi, ktoré spájajú jednotlivé vzpery, sa vytvára mimoriadne stabilný oceľový skelet. Na takto postavenú konštrukciu sa ukladajú palety, panely z preglejky alebo duralové panely. Zosilnená membrána z geotextílie plní funkciu pozdĺžneho tesnenia.

Tu platí zásada: "Čím je membrána pred bariérou širšia, tým nižší je hydraulický gradient erózie materiálu v podloží." Vďaka tomu možno bariéru stavať aj na nespevnenom podklade.

 

 

Pred tým, než na membránu začne natekať voda, sa na jej vonkajší okraj ukladá reťaz alebo vrecia s pieskom, ktoré plnia funkciu prvotnej záťaže pre membránu. Neskôr, so stúpajúcou vodnou hladinou, túto funkciu plní prítlak vody. Vďaka tvaru, ktorý má bariéra funguje prítlak vody ako kotviaci prvok tým, že bariéru tlačí na podklad. Pri vodnom stĺpci 1,25m pôsobí na každú vzperu hydrostatický tlak až 1500kg.

V tomto prípade teda platí: "Čím vyšší je vodný stĺpec, tým je bariéra silnejšie pritlačená k podkladu."

Tento jednoduchý princíp zabezpečuje bariére maximálnu stabilitu aj v extrémnych podmienkach napr. pri prelievaní konštrukcie, nestabilnom podloží a pod.

 

 

 

Copyright © 2008 Geodesign, s.r.o.

Design and Technology by MONOGRAM – TYPO3 Specialist